18.12.1970
Założono konsorcjum Airbus. Początkowo konsorcjum składało się z jedne firmy francuskiej (France’s Aerospatiale) oraz cztery przedsiębiorstwa niemieckie zgrupowane w Deutsche Airbus.