20.08.1943
Utworzono 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa na podstawie rozkazu dowódcy I Korpusu Polskich Sił zbrojnych w ZSRR. Był to pierwszy z siedemnastu polskich pułków lotniczych utworzonych przed zakończeniem II wojny na froncie wschodnim.