15.08.1931
Józef Lewoniewski wykonał pierwszy przelot dookoła polski. Przelot wykona-no bez lądowania na PWS-52, trasa 1755 km została pokonana w 12 godz 35 minut.